შემოსვლის თარიღი
გასვლის თარიღი
სტუმრების რაოდენობა:
ბავშვების რაოდენობა:
ოთახების რაოდენობა
საქართველო, თბილისი 0179
მისამართი: ქუჩიშვილი 8
EMAIL: primavera@primavera.ge
Fax: 995 32 2 25 11 46 995 32 2 25 11 47
ტელეფონი: 995 32 2 25 11 47